Benny fortæller om sparringen med BusinessBuddy

“Vi prioriterer at holde møderne og opstille de mål, der kan bringe de resultater vi ønsker, i stedet for at vi tordner frem og skyder med spredehagl. Det er rigtigt gavnligt for os.”

3D-scanning virksomhed fik fundamentet på plads

Benny Nielsen er stifter og medejer af virksomheden Next Dimension, som laver 3D-scanninger, 360-graders fotodokumentation og virtuel reality-gennemgang af designs på alle slags bygninger og projekter.

Benny har for alvor været i gang med at bygge virksomheden siden 2017. Han har etableret sig inden for en nichegren af bygge, arkitekt og design branchen, hvor han efterhånden har vundet tilliden hos nogle store kunder.

Sammenlægning, ansvarsfordeling og spredehagl

Benny og Next Dimension sidder på et kontor lige uden for Horsens. De står over for en sammenlægning, der vil samle 8 mænd under ét selskab.

I løbet af december 2022 stødte han på BusinessBuddy, som havde nogle vinkler og potentielle muligheder, og efter nogle ugers overvejelse og dialog indgik Benny et samarbejde med BusinessBuddy.

Benny beskriver, hvordan sammenlægningen af de to virksomheder har været en stor opgave.

“Sparringen har betydet, at sammenlægningen er skredet mere effektivt frem. Vi har fået nogle emner på bordet, som ellers ikke var blevet belyst. Vi har haft fokus på at fordele ansvar, hvilket har betydet, at vi er blevet tydelige i vores opgavefordeling og langt mere effektive i eksekveringen. Vi bliver holdt op på det, og det er vigtigt for os. Vi kan hurtigt komme til at køre rundt i drift og ikke få planlagt fremad. Vi prioriterer at holde møderne og opstille de mål, der kan bringe de resultater, vi ønsker, i stedet for at vi tordner fremad og skyder med spredehagl. Vi sætter os ned og får øje på, hvilke kunder der skaber mest værdi, eller hvordan vores individuelle adfærd påvirker vores interne kommunikation og samarbejde. Det er rigtig gavnligt for os.”

Manglede fundamentet

Next Dimension har brugt flere år på at komme frem til en kernefortælling og forretningsfundament, som var spiseligt at forstå for omverdenen. Den løsning, de har udviklet, er kompleks for mange at forstå. Deres kunder er blandt andet nogle af de store danske kæder, hvor beslutningsprocessen ofte er meget lang.

Benny fortæller, at han har prøvet mange af de støttede opstartskurser og forløb, men at han føler, at han ikke fik nok ud af det. Han manglede forståelsen for et tydeligt forretningsfundament og fx.kundesegmenter.

“Jeg gik i gang med et inkubatorforløb efter at have været i gang i nogle år. Jeg var måske længere fremme end andre, der tager den slags forløb. Men jeg brugte for meget tid på at lave PowerPoint-præsentationer med konkrete produkter. Når man ikke rigtig har kernefortællingen på plads, er det svært at få integreret helhjertet. Mit største problem har været, at jeg synes, min idé har været rigtig god, men at der ikke var andre, der kunne se det. Mine samtaler med BusinessBuddy, ud fra BMC-modellen, har hjulpet mig med at forstå min egen forretning bedre. Mit tætte samarbejde med BusinessBuddy er grundstenen, som jeg burde have gennemgået, inden jeg startede på de forskellige inkubatorforløb.”

Netværk og pipeline

Next Dimension har fået adgang til nogle spændende dialoger med nogle ønskekunder gennem BusinessBuddy. Erfaringen og det brede netværk inden for detailbranchen har betydet, at Next Dimension har fået en halv fod inden for døren hos større danske kæder. Her er der ofte en lang beslutningsproces med mange kontaktpersoner. Benny har oplevet at den tætte sparring, har lært ham, hvordan personerne på den anden side af bordet tænker, og hvordan de kan målrette deres kommunikation.

For reference eller hvis du er nysgerrig på Next Dimension og deres innovative løsning, kan du finde dem via deres hjemmeside her. www.nextdimension.dk