HR-chef på abonnement?

Hvem har HR-kasketten på i din virksomhed?

Dig eller måske din økonomimedarbejder?

Der er sikkert styr på jeres eksisterende kontrakter, sygefravær og lønsatser – måske endda en medarbejderhåndbog.

Er der også taget hånd om, hvilke mennesker du har brug for i din virksomhed – nu og i fremtiden? Hvordan du tiltrækker, udvælger, fastholder og udvikler dem? Og får dem tilbage på sporet, når de slingrer?

Læs vores 22 tips til bedre in house rekruttering her.

Er der fokus på samarbejdet og kulturen i virksomheden, så alle trives og er produktive?

Din HR-Buddy har både erfaringen og værktøjerne til at skabe den struktur og den udvikling, din virksomhed har brug for, mens I vækster.

En organisation, der kan tackle vækst, strategi, innovation og udfordringer:

  • Større trivsel og arbejdsglæde
  • Kompetente og engagerede medarbejdere
  • Velfungerende og produktive teams
  • Mindre sygefravær
  • Lavere personaleomsætning
  • En effektiv rekrutteringsproces

Brug strategisk og operationel HR til at nå dine mål

Mindre virksomheder har brug for strategisk og operationel HR på linje med alle andre virksomheder, og her er din mulighed for at få ekspertisen tilpasset det omfang, du har brug for:

Få tilknyttet en erfaren HR-chef – din egen HR Buddy.

Hvad er strategisk og operationel HR?

Medarbejderudvikling og hele området human resource management (HRM) og human resource development (HRD) bliver oftest overset i dagligdagen og først bemærket, når der opstår problemer, eller en medarbejder ”pludselig” siger op.

Det mener vi er uhensigtsmæssigt, da medarbejderne udgør virksomhedens vigtigste ressource – uden undtagelse; ja, man kunne fristes til at sige, at de i mange tilfælde er virksomheden.

Uden erfarne og motiverede medarbejdere med et indgående kendskab til virksomhedens produkter og services, vil ledelsen og ejerne være dårligt stillet.

Læs 8 tips om hvordan du sikre din in house rekruttering i fremtiden.

Den daglige ledelse og de generelle administrative opgaver, skubber ofte de HR-relaterede opgaver til side, ”medarbejderne er jo tilfredse”, men faktisk kan undervurdering af medarbejdernes roller i løbende nytænkning af processer, produkter og arbejdsgange være fatal – derfor: Strategisk og operationel HR

Udvikling af strategisk HRM og HRD

Strategisk og operationel HR er fundamental for virksomhedens fastholdelse og udvikling på markedet og må derfor prioriteres højt.

Det er en vigtig ledelsesopgave at fastholde og udvikle virksomhedens vigtigste ressourcer, dvs. medarbejderne. Det er essentielt at investere i medarbejderne og få lagt en HR-strategi, der kan støtte op om virksomhedens mål på et niveau, der sætter konkurrenterne bagud. HR-strategien skaber overblik og struktur.

Strategisk og operationel HR i form af en HR-strategi bør således indgå som en væsentlig del af forretningsstrategien, og den beskriver hvordan, medarbejderne kan blive en konkurrencemæssig fordel for virksomheden.

I HR-strategien skal en række emner berøres, for eksempel:

  • Hvilke personalemæssige ressourcer virksomheden vil have behov for i fremtiden
  • Rekrutteringsprocessen
  • Talent management
  • Fastholdelse af nøglepersonale

Men også elementer af medarbejder- og kulturpleje som fx events, teambuilding, julefrokost, sommerfest og lignende kan med fordel inddrages i HR-strategien.

En HR-strategi skal sikre ansættelse og opkvalificering af medarbejdere på de helt rigtige tidspunkter, og den skal fokusere på de kompetencer og personprofiler, virksomhedens forretningsstrategi fastlægger.

HR-Buddy Sparring

Du ringer måske til os om gode råd og spørgsmål til ansættelsessamtaler, for gode råd til on boarding af nye medarbejdere, hjælp til afvikling af en medarbejder, sparring eller input til brug af forskellige værktøjer.

Større eller mindre emner som ellers kommer til at tage for meget af din tid, fordi det hverken er din eller dine medarbejderes spidskompetence.

Du betaler et fast beløb hver måned og får adgang til strategisk og operationel HR i form af rådgivning, sparring og opgaveløsninger i et defineret antal timer pr. måned.

Ingen bindingsperiode.

Deltids HR Buddy

Du vil gerne tage bedst mulig hånd om dine medarbejdere og tilbyde dem mere end, at de juridiske rammer for arbejdet er ok.

Du vil inddrage medarbejderne i virksomhedens fremtid, og derfor skal kompetencer og kultur sikres bedst muligt.

Du mangler måske sparring på HR-/ledelsesområdet – men der er jo ikke arbejde nok i det til at ansætte en HR-chef.

Du får en HR Buddy i et fast antal dage om måneden. Datoerne aftales løbende, så du ved, hvornår din HR-Buddy er tilgængelig og arbejder for dig – enten i din virksomhed eller online.

HR Buddy på opgavebasis

Du har måske brug udvalgte dele af strategisk og operationel HR i form af en medarbejderhåndbog, et rekrutteringsforløb, personprofiler og sammensætning af et team eller hjælp til at håndtere en svær samtale eller en afskedigelse.

Det kan også være, du vil lave medarbejderarrangementer med større bevidsthed; arrangementer der skaber værdi for både medarbejdere og virksomhed.

Du har en konkret opgave, der skal løses. Du får en fast pris på løsningen.

Det digitale HR-cockpit

Vi har i høj grad digitaliseret processen omkring personaleudvikling i virksomheden, hvilket de digitale analyseværktøjer vi anvender, vidner om:

Det er dog vigtigt at huske på, at arbejdsområdet inden for human ressources er mennesker, og man må aldrig miste kontakten til sit arbejdsområde, dvs. medarbejderne. De digitale analyseværktøjer kan med andre ord aldrig stå alene. Enhver analyse kræver en tolkning og en dialog om, hvordan man bedst muligt kan anvende analysens resultater.

Hvad siger vores kunder om BusinessBuddy?

Jeppe Zoffmann
Medejer i Limitless Reality

”Det er lidt som at få en ekstra gut i virksomheden (…), der kommer ind på kontoret og arbejder med. Så snart man sidder med det selv, er man tilbøjelig til at rykke deadline, men fordi han siger ”nu rykker vi på det her”, så kan vi mærke et kæmpe skub i, hvor effektivt vi handler på det. Hele Head Office har mærket forskel”

 

Læs hvordan Limitless Reality oplevede at have en BusinssBuddy

Christian Holmskov Mathiesen
Ejer af O. M. Spring

”Man føler, det man laver, giver pote. Førhen kørte vi bare fast i samme rille. Nu får vi mere drive og flere idéer, og hvis vi aftaler noget, holder han os op på det”. Christian Holmskov Mathiesen bruger betegnelsen ’bestyrelse’ til at beskrive samarbejdet.

 

Læs hvordan O. M. Spring oplevede at have en BusinessBuddy

Nicolaj Balle Ladiges
CEO and owner – Heyloyalty

“Mikael er engageret og har implementeret ‘orden’ i det tidligere kaos. Takket være Mikael er vi nu i stand til at køre en effektiv produktion og en professionel projektstyring. Derudover har Mikael været skarp, dedikeret og strategisk i sin sparring med lederteamet.”

Martin Boye
Managing Director – Eurograte Nordic

“At hyre Mikael er at sikre, at der ikke overlades noget til tilfældighederne. Mikaels sigte er en ligefrem og klar ledelse, og han har evnen til at strukturere og forvandle selv komplicerede strategier til let overskuelige løsninger. Som sparringspartner er Mikael skarp og ærlig og troværdig, og han udviser en høj integritet i sin ofte humoristiske tilgang til problemløsning. Du vinder både tid, overblik og overskud, når Mikael er din Businessbuddy”

Søren Ø Knudsen
Afdelingsdirektør i Elbek & Vejrup

“Mikael er uden tvivl en dygtig leder. Mikaels strategiske kapacitet er fremragende, og jeg har haft værdifulde diskussioner / sparringssessioner med Mikael. Mikael bringer energi og god ånd ind i en organisation.”

Morten D Larsen
Project Manager hos NREP

“Mikael overtog en afdeling, som i flere år havde leveret elendige resultater og ikke kunne kontrollere deres leverancer. I løbet af sin tid på afdelingen udviklede han den til en enhed, der kunne implementere strukturerede leverancer og opfylde de økonomiske mål. Samtidig udviklede han en holdånd, hvor medarbejderne var stolte af deres afdeling.”