Vi står ved vores priser, se dem her

Gennemsigtighed og ordentlighed er væsentlige værdier hos os, her er vores priser.

En person med en regnemaskine og div. papirer

Virksomhedsrådgivning på abonnement

Den bedste måde at sikre løbende hjælp og rådgivning til din virksomhed er gennem en fast tilknyttet konsulent, der kender din forretning og hele tiden samler inspiration og input fra andre virksomheder.

Vi tilbyder dig en BusinessBuddy, der sætter sig ind i din virksomheds muligheder og udfordringer og løbende spare med dig om dem, så du kan fastholde fokus på at drive og udvikle – med en solid rygdækning i kraft af ekstra kompetencer til en lav abonnementspris.

Faktisk får du lidt ekstra med i abonnementspakken, da en Business Buddy altid er dækket ind af en kollega, der introduceres for dig i starten af forløbet og løbende orienteres om din virksomheds udvikling, så denne vil kunne træde til med kort varsel og supplerer din faste konsulent.

Ydelser

Personlig Forretningsudvikling

Direkte og personlig, forretningsmæssig sparring om vækst i din virksomhed. Din BusinessBuddy bliver din en-mandsbestyrelse!

 • Forretningsmæssig sparring
 • Strategi og organisationsudvikling
 • Professionalisering
 • 2 månedlige arbejdsmøder hos dig
 • Ugentlig catch up på telefon eller Teams
 • Løbende sparring på mail og telefon
 • 20% rabat på kørsel

9.495 kr. pr. mnd.

Prisen er ekskl. moms og kørsel, der afregnes efter statens takster.

Dit nye Bestyrelsesmedlem

Jeg træder ind i din bestyrelse som bestyrelsesmedlem med de pligter og rettigheder, der følger heraf. Som en naturlig forlængelse af BusinessBuddy er jeg et aktivt, nærværende og involveret medlem.

 • Bidrager med at formulerer og tilpasse virksomhedens strategi
 • Følger regelmæssigt op på virksomhedens økonomi
 • Hjælper med konkrete handlingsplaner
 • Yder ledelsesstøtte evt. gennem mentoring
 • Deltager aktivt i pleje af virksomhedens stakeholders
 • Har fokus på etik og compliance

Honorar efter aftale

Produkter

Kickstart dit Advisory Board

Vi starter med en behovsafklaring og med at få lavet personprofiler på selskabets ledere, så vi får et godt udgangspunkt for at finde de rette kandidater.

BusinessBuddy sørger for, at de udvalgte kandidater får lavet en personprofil og en individuel tilbagemelding. Lige som vi deltager i samtalen med kandidaterne sammen med selskabets ledere.

Inkluderet i tilbuddet er:

 • Behovsanalyse
 • To personprofiler på selskabets ledere
 • Op til fem personprofiler på kandidaterne
 • Deltagelse i samtaler med udvalgte kandidater

Pris: 17.900 kr.

Prisen er ekskl. moms og kørsel, der afregnes efter statens takster. Ekstra personprofil koster 1.750 kr. inkl. tilbagemelding.

 

Kom i gang og hold ved

Et samarbejde med en BusinessBuddy indledes med et grundigt stykke forarbejde, hvor konsulenten sætter sig ind i hvordan din virksomhed fungerer. Her dannes et fælles overblik over din virksomhed og de muligheder, udfordringer, svagheder og styrker din virksomhed har.

Denne analyse er arbejdskrævende og kan ender op med en Business Model Canvas med tilhørende konkrete handlingsplaner og to-do-lister for de næste måneders aktiviteter. Det er denne analyse der gør at vi er nødt til at have en minimumsbinding på abonnementet på 6 måneder.

Efterfølgende er din BusinessBuddy din sparringspartner på direktions- og ledelsesniveau, når du skal træffe beslutninger og sikre planerne bliver udført.

Timepriser

Standard timepris 1.595 kr.

Timebank med 10 timer: 15.000 kr.

Timebank med 25 timer: 34.000 kr.

Timebank med 50 timer: 64.000 kr.