Historien om BusinessBuddy er historien om at ønske andre succes

Hvad er det, ejerledere ønsker? Som forretningskonsulent var Mikael Lykkegaard Have drevet af det spørgsmål. Han nærede et stort ønske om at hjælpe ejerledere med at nå deres mål, og i sin søgen efter svar blev BusinessBuddy stiftet i efteråret 2019.

”En BusinessBuddy hjælper muligheden ud i virkeligheden”

Mikael fik hurtigt succes med det koncept, som forretningen baserer sig på i dag, hvor en BusinessBuddy bliver tilknyttet en ejerledet virksomhed som en slags enmandsbestyrelse. BusinessBuddy’en rådgiver om forretningsudvikling og gør virksomheden klar til etablering af et Advisory Board eller en reel professionel bestyrelse.

Det man siger, bør man selv

Kan man rådgive om forretningsudvikling uden at udvikle på sin egen, og kan man anbefale Advisory Boards og bestyrelser uden selv at have nogen af delene?

Nej, ikke rigtig. Derfor måtte BusinessBuddy tage sin egen medicin for at kunne vokse sig til den forretning, den er i dag. I dag er en professionel bestyrelse med til at sikre BusinessBuddy’s fortsatte vækst og udvikling.

Vil du også udvikle og vækste din virksomhed?

Siden stiftelsen af BusinessBuddy har fokus været på lokale netværk og kaffemøder med spændende mennesker på LinkedIn. Egentlig alle de dyder der holder en enkeltmandsvirksomhed flydende, men ikke nødvendigvis hele tiden på bølgetoppene.

Første skridt mod egen forretningsudvikling og en professionel bestyrelse blev en professionalisering af enkeltmandsvirksomheden, igennem stiftelse af et ApS, under et holdingselskab.

BusinessBuddy ApS’ første ejer blev således holdingselskabet Keep it Simple Holding ApS med den reelle ejer Mikael Lykkegaard Have.

En professionel bestyrelse

Efter beslutningen om etableringen af en professionel bestyrelse blev der lavet en grundig gennemgang af de kompetencer, der kunne være relevante i en sådan bestyrelse.

Et helt afgørende valg var, at bestyrelsesmedlemmerne ikke måtte være bekendte af stifteren Mikael Lykkegaard Have. Det skulle være en ren professionel bestyrelse, udelukkende valgt på kompetencer og uden forudindtagethed på nogen sider – fokus skulle være udvikling af BusinessBuddy ApS.

Valget af bestyrelsesformand faldt på Kristine Lundgren Hejgaard. At hun naturligvis lige skulle tænke sig om først, forlængede ikke processen nævneværdigt, for da hun først sagde ja, gik det stærkt!

Kristine og Mikael blev hurtigt enige om, at et væsentligt kompetencebehov i bestyrelsen var erfaring med og et grundigt opdateret kendskab til de sociale medier og online markedsføring, og dermed faldt valget på Jonas Wojcik fra Startupkonsulenten.

Med ønsket om erfaring med branding, innovation og skalering blev bestyrelsen komplet med indtrædelsen af project manager Susanne Østergaard Olsen.

BusinessBuddy er i dag, med fuld fart, i gang med at hjælpe ejerledere til at vækste deres forretning. Det går klart over det forventede, og langt mere professionelt end den oprindelige tanke havde været, da BusinessBuddy blev stiftet.

Sååå… nytter en bestyrelse?  … Ja!

Advisory board?

Kan man have et advisoryboard selv om man har en bestyrelse?

Ja, det håber jeg da, for det etablerede vi et års tid efter bestyrelsen var trådt til. Pointen var at advisory boardet skulle hjælpe med at udtænke, hvordan BusinessBuddy kunne vokse.

Igen blev der lavet en grundig gennemgang af de kompetencer, der kunne være relevante i et sådan advisory board. og denne gang faldt valgene på:

Jesper Johansen, en kreativ eventmand med erfaring som iværksætter, da han er manden bag skala.fm.

Christine Brix, en fantastisk vidende og dygtig specialist i online marketing og kommunikation.

Anders Bundgaard, statsautoriseret revisor og partner hos Vistisen & Lunde.

Efter en del spændende møder blev konklusionen, at det der ville passe bedst, til såvel BusinessBuddy’s ejere og de konsulenttyper vi gerne vil have med på rejsen, var et franchice-koncept.

Og derefter startede arbejdet, som i starten af 2022 endte op med konceptet, som du kan læse mere om her: BusinssBuddy Group.