Tiden er inde – FN’s Verdensmål

Sustainable Development Goals (SDG) i BusinessBuddy

Alle har en forpligtelse til at bidrage til FN’s Verdensmål – lande, virksomheder og private mennesker.

Det tager vi alvorligt.

Vi har valgt at fokusere på tre af verdensmålene, velvidende at målene smitter positivt af på hinanden. Vores nuværende indsatser er blot begyndelsen, for vi vil fortsat sætte ind for at understøtte verdensmålene bedst muligt.

 

BusinessBuddy Verdensmål SDG

 Verdensmålene i BusinessBuddy

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

 Sundhed og trivsel

 • Vi har fokus på det hele liv for alle i virksomheden. Vi lytter til hvert enkelt menneskes behov for arbejdstidspunkter og for ønsket om en balanceret arbejdsbyrde.
 • Vi har åben dialog om trivsel i arbejdet og samspillet mellem livet i og uden for arbejdstiden.
 • Vi holder aktive pauser under lange møder og giver pauser til selvrefleksion.
 • Vi giver alle indflydelse på omfang, metode og udførelse af opgaveløsninger.

Verdensmål 5

Ligestilling mellem kønnene

 • Vi tilstræber lige kønsfordeling i bestyrelse, ledelse og medarbejderstab.
 • Vi aflønner lige for lige arbejde.
 • Vi giver lige muligheder for alle, hvad angår personlig og faglig udvikling, jobberigelse, avancement, barsel og fleksibel arbejdstid.

FN Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Vi aflønner lige for lige arbejde.
 • Vi arbejder konstant på at vækste og skabe flere arbejdspladser.
 • Vi tager mennesker i praktik og træning ifm. uddannelse og ifm. ledighed for at skabe mulighed for et ordinært job hos os eller i andre virksomheder.

Vores kunder

 • Vi rådgiver vores kunder om implementering af verdensmålene som en del af deres strategiske, taktiske og operationelle mål.
 • Vi hjælper vores kunder til at skabe overblik over eksisterende indsatser og på at sætte mål og lave handlingsplaner for nye mål.