FAQ om digital strategi

Hvad er digital forretningsstrategi?

Digital strategi handler, som du måske allerede har gættet, om digitalisering, der er nært beslægtet med forretningsstrategien.

En digital strategi er en del af en forretningsstrategi.

Begge strategier skal sikre, at din virksomhed når de mål, du har sat. En digital forretningsstrategi baner blandt andet vejen for din online tilstedeværelse.

Men digitalisering er så meget mere, end det der handler om internet, websider og Google. Se vores blog 6 trin mod digital transformation her og vores blog om 7 faldgruber i digitaliseringen her.

I vores digitale tidsalder går udviklingen ikke overraskende mod, at flere og flere forretningsstrategier får et digitalt fokus.

Størstedelen af dine kunder er sikkert online. Hvorfor skulle din virksomhed ikke også være det?

En fejlagtig opfattelse er, at digital forretningsstrategi kun vedrører marketing. Det er et indskrænket syn på virkeligheden.

Alle afdelinger i forretningen bør komme til orde, nå det handler om digitalisering.

Hvis ikke afdelingerne i din virksomhed taler sammen om en samlet digital strategi, taler de mod hinanden!

Baseret på vores erfaringer, har vi samlet nogle anbefalinger til dig. Dem bør du overveje, når du skal i gang med at lave en digital forretningsstrategi.

 • Start med at undersøge hvilke muligheder der ligger i digitalisering for din virksomhed.
 • Sæt barren for dine digitale ambitioner højt. Vi ser det gang på gang. Mennesker med de største ambitioner, er også dem, der ofte når længst.
 • Fokuser på de 2-3 væsentligste digitale initiativer. Ellers mister du overblikket, og risikerer kun at komme halvt i mål.

Digital forretningsstrategi eksempel

Nok om teori og definitioner.

Her er vores bud på, hvordan du inkludere digitalisering i din forretningsstrategi. Husk, at enhver forretning er forskellig, så du bør tilpasse din strategi dit marked.

 1. Forretningens mål.
  Hvor skal din virksomhed hen?
  Digitaliseringen både udfordrer og skaber muligheder for din virksomhed.
  Du skal tage stilling til positive og negative følger i din strategi.
 2. Image og kultur Brug din virksomheds image og den etablerede virksomhedskultur til at fastholde hensigten med din virksomhed.
  Gå aldrig på kompromis med det, og brug det som omdrejningspunkt i den digitale forretningsstrategi.
 3. Kundernes behov. Kunderne er dem, der giver dig smør på brødet. Men med digitaliseringens indtog, ændrer kunders behov sig med den øgede adgang, internettet tilbyder.
  Det er afgørende, at din strategi afspejler kundernes behov. Husk at tilpasse strategien løbende, så dine kunders behov altid tilgodeses.
 4. Forretningen. En ordentligt udført forretningsstrategi vil medføre nye arbejdsgange og ansvarsområder i din forretnings afdelinger.
  For at kunne beskrive disse ændringer, bør du kende alle afkroge i din forretning som din egen bukselomme.
 5. Teknologien. En digital forretningsstrategi der ikke tager stilling til teknologi, er som en seng uden madras.
  Teknologien udgør rygsøjlen i slutresultatet af strategien. En digital strategi skal både behandle teknologiens begrænsninger og muligheder.

Klargør virksomheden til digital transformation

Det første skridt på vejen er at gøde jorden.

Dvs. gøre din forretning klar til at gennemgå de 5 byggesten ovenfor.

Når de er gennemgået, står du tilbage med en værdifuld analyse af din virksomhed, som skal danne grundlaget for en strategi.

Forretningens mål

Du bør konstant have forretningens mål for øje, og hele tiden handle ud fra dem.

På den måde vil din forretning stå langt stærkere.

Som et led i at styrke forretningen, skal du udnytte digitaliseringens fordele.

Men som sædvanligt, skal kun det, der giver mening for din virksomhed inviteres over dørtærsklen.

Alternativt kan du også i din digitale forretningsstrategi beskrive hvordan du vil styrke virksomheden over for kunderne.

Midlet her er kommunikation. Hvilken kommunikation vil du anvende og på hvilke platforme?

Målet er selvfølgelig at gøre det bedre end konkurrenterne så du skiller dig ud.

Image og kultur

Din fysiske og din digitale virksomhed har ikke to forskellige personligheder som Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

Kunderne skelner ikke mellem de to, så hvorfor skulle du?

Med andre ord: Du skal rette dig efter samme image hvad enten det drejer sig om din fysiske eller din digitale forretning.

Kundernes behov

Derude på internettet hvor der er mange om buddet, er der rift om dine kunder.

Derfor skal du være endnu skarpere end dine konkurrenter, når det kommer til at ramme dine kunders behov.

Du har ofte kun én chance, sørg for ikke at ramme forbi! Du skal sørge for at tale til dem og gøre det lettest muligt for dem at opfylde deres behov.

Din kommunikation skal udspringe fra dine kunders behov. (Her kan du drage nytte af Value Proposition Canvas)

Forretningen

Hvis ikke et hus’ fundament i orden, styrter selv de flotteste huse sammen. På samme måde med en digital forretningsstrategi.

Hvis ikke din forretning kan bære de nye tiltag, er en digital strategi omsonst.

Vi støder ofte på 4 følgende hindringer i virksomheder:

 1. Resurser i forhold til personale. Enten for få, eller forkerte. Førstnævnte er tit et resultat af, at digital kommunikation nedprioriteres i forretningen. Eller at målene er for ambitiøse. Sidstnævnte ses ofte, når ansatte ikke forstår mulighederne og begrænsningerne, der følger med digitalisering. Kunsten er at opdage dette hurtigst muligt for at kunne rette ind og tilpasse.
 1. Hvor ligger ansvaret? Vi ser ofte, at det ikke er klart formuleret, hvor det digitale ansvar ligger. Hvem tager så teten og baner vejen for virksomheden? Nogle virksomheder løser problemet ved at søsætte en digital afdeling. Så er ansvaret i hvert fald på plads. Men hvor skal sådan en afdeling indgå i det organisatoriske net? Svaret er: Læg den et sted, hvorfra der kan strækkes arme ud til resten af forretningen. Så føler alle andre afdelinger sig set og hørt.
 2. Arbejdsgange. Vær beredt på at en digital strategi får mange ting i virksomheden op til overfladen. Også arbejdsgange. Derfor kan strategien fungere som en katapult for at indføre nye arbejdsgange og justere de gamle.
 3. Kultur. En forretning er som et minisamfund. Mange forskellige holdninger til digitalisering kan leve side om side. Vær opmærksom på det, og sørg for at ensrette kulturen mest muligt. Så modarbejder din virksomhed ikke sig selv indefra.

Teknologien

Teknologi er både en generel og en specifik faktor.

Der er en generel retningslinje, du bør følge:

Hvilke teknologier, er relevante for din branche?

Det er selvfølgelig oplagt at tage udgangspunkt i disse teknologier i strategien.

Inden for forretningens fire vægge spiller teknologien også en rolle.

En digital forretningsstrategi skal sørge for at binde enderne sammen, i dette tilfælde de forskellige afdelinger.

Det er vigtigt at afdelingerne taler sammen og står sammen i problemløsningen. To hoveder tænker som bekendt bedre end ét.

Hvad skal en digital forretningsstrategi indeholde?

Nu har du analyseret din virksomhed. Denne analyse skal du bruge som fundament i din digitale strategi.

I strategien skal du formulere:

 • Hvilke mål vil du nå? Opstil dem i prioriteret rækkefølge. Husk også at inddrage de delmål, der skal lede dig på vej til målene.
 • Hvad er det digitale ideal, du sigter mod? Idealet skal afspejle, hvilken digital position du ønsker, din virksomhed skal indtage.
 • Hvilken holdning tager forretningen over for digitale medier? Fx kan du formulere, om I ønsker at være first movers, eller I slår koldt vand i blodet og venter med at tage teknologi til jer, indtil der er bevis for, at det er en succes.

Lær at arbejde med digital forretningsstrategi

Måske virker en digital forretningsstrategi uoverskuelig for dig. Men husk på, at strategien bare skal opfylde følgende to punkter – på kort eller lang sigt:

 • Øge virksomhedens omsætning – eller i det mindste bidrage til at du når andre essentielle mål.
 • Mindske udgifter

Måske er det logisk, men mange glemmer alligevel disse to grundkrav når de skal indføre nye digitale tiltag.

Hvis du husker at beskrive hvordan de digitale processer hjælper med de to ovenstående punkter i din digitale forretningsstrategi, er du allerede milevidt fra mange andre.

Men det kan være svært at finde hoved og hale i, hvor man skal starte og slutte.

Fortvivl ikke! Vi kommer dig til undsætning!

Vi har lavet en guideline, du kan følge, med emner, du med fordel kan inddrage i strategien:

 • Hvad vil du gerne opnå med strategien? Hvad er essensen, du gerne vil have, dine ansatte tager med fra strategien?
 • Hvilke mål er mest presserende at komme i land med? Hvilke sten skal vejen dertil være brolagt med?
 • Strategiens formål er at føre dig sikkert i mål. Derfor bør du tænke langsigtet og overveje, hvordan du tackler de største strategiske dilemmaer, der vil dukke op undervejs.
 • Udvælg hvilke målgrupper, du vil fokusere på. Prioriter dem i rækkefølge. Her kan du med fordel drage nytte af Value Proposition Canvas.
 • Definer hvilke medier og platforme, der udgør fundamentet i strategien. Beskriv hvordan de positionerer sig i forhold til hinanden.
 • Undersøg om der er sne, der skal skovles, inden strategien kan bidrage til progression i virksomheden.

Læs mere i vores FAQ om digitalisering.