Forretningsstrategi

Hvad er en forretningsstrategi?

Den helt korte definition på en forretningsstrategi er:

En forretningsstrategi er de handlinger og beslutninger, en forretning tager for at nå sine mål.

Din virksomheds mål er således i centrum for din strategi. En strategi bliver dog aldrig fuldendt, før den også beskriver, hvordan du har i sinde at nå målene.

En klar fordel ved en forretningsstrategi er, at den fungerer som guideline til at holde din virksomhed ”på ret kurs” for de mål, du har sat. Man kan faktisk sige at uden strategi, ingen vejviser for hvor din virksomhed skal hen. Og uden vejviser mister du kursen, se 42 faldgruber for ejerledere her.

Men fordelene ved en forretningsstrategi stopper ikke her.

Vi har listet yderligere fordele herunder:

 • Den gør det lettere for dig at få styr på din handlingsplanDen viser dig hvilke initiativer, der skal søsættes for at din virksomhed nærmer sig dine forretningsmål.
 • Med en forretningsstrategi ved hånden, kan du øge din forretnings effektivitet. Den gør det lettere for dig at fordele resurser til de aktiviteter, der skal udføres.
 • Du vil få en større følelse af kontrol over din virksomhed. Du har overblik over præcis hvilke opgaver, der skal søsættes, og hvorfor, for at nå dine forretningsmål.
 • Når du har en klar plan for hvordan dine mål nås, kan du fokusere på din virksomheds styrker. Dem skal du bruge til at give din virksomhed en konkurrencefordel over for dine konkurrenter.

Arbejdet med din strategi stopper dog ikke, når det sidste punktum er sat.

Det er vigtigt, at nu hvor du har brugt tid på at udarbejde en forretningsplan, skal du også bruge den. Og du skal jævnligt tage den frem og ændre den, hvis der er behov for justeringer.

På den måde sørger du for, at din forretningsstrategi altid er up to date. Og du sikrer, at din forretning altid er bedst muligt rustet til fremtiden.

Forretningsstrategi eksempel

Nu har vi fået afklaret, hvad en forretningsstrategi går ud på, og hvilke fordele den fører med sig.

Mennesker om et bord der taler strategi

Men hvad indeholder en strategi så?

Ja, det er det store spørgsmål.

Vi anbefaler at din forretningsplan:

 1. Sætter klare rammer for dine forretningsmål. Hvad skal gøres, og hvem er ansvarlig for at målene nås?
 2. Illustrerer hvad der bør og ikke bør gøres, så virksomhedens kerneværdier imødekommes.
 3. Indeholder en SWOT-analyse. Med analysen kan du fremhæve forretningens styrker og bruge dem som din fordel. Den gør samtidig dig og dine ansatte bevidste om svagheder og trusler.
 4. Redegør for den taktik, der ønskes, virksomheden skal følge for at effektivisere mest muligt.
 5. Viser en plan for resursefordeling. Planen skal vise, hvor de fornødne resurser skal findes, hvordan de fordeles, og hvem der er den ansvarlige.
 6. Indeholder en måde at måle din virksomheds udkast på. På baggrund af målingerne skal du kunne analysere, hvordan forretningen leverer nu i forhold til tidligere.

Et godt værktøj til at skabe et overblik er Business Model Canvas

Du bør se en forretningsstrategi som en omvendt tragt. Start med at definere dit overordnede mål, og gå derefter i dybden med hvad der skal til for at målet nås.

Måske føler du, at arbejdet med en strategi bliver komplekst, når vi siger, at der ikke bare findes ét eksempel på en strategi, du kan følge.

I stedet handler det om at vælge det forretningsstrategi eksempel, der passer bedst på din type af virksomhed.

For eksempel kan du følge en forretningsstrategi, der lægger vægt på ekspansion til et nyt marked i form af opkøb af andre virksomheder. En anden mulighed er en forretningsstrategi, hvor prisen er i fokus. Her skal du vælge, om du ønsker at kunne konkurrere på lave priser, eller om du satser på eksklusivitet.

Hvis du føler dig på bar bund i forhold til at lave en forretningsstrategi, skal du ikke fortvivle.

Vi er her for at hjælpe dig. Vi har en dybdegående viden inden for et væld af forskellige brancher. Og vi kan altid trække et forretningsstrategi eksempel op af den mentale skuffe, som vi kan bruge som inspiration til din forretningsstrategi.

Husk, vi er aldrig længere end et opkald væk!

Kontakt BusinessBuddy

Hensigten og hvad du realisere til sidst

Populært sagt skelner man mellem en intenderet forretningsstrategi og en realiseret forretningsstrategi.

 • Den intenderede forretningsstrategi: Hensigten med din forretningsstrategi, dit udgangspunkt
 • Den realiserede forretningsstrategi: Den forretningsstrategi, din virksomhed ender med at føre ud i livet.

De to typer adskiller sig ofte ved, at den intenderede forretningsstrategi er mindre detaljeret.

Mens forretningsstrategien føres ud i livet, kan konkurrenter og udviklingen på markedet desuden betyde, at du er nødsaget til at justere din forretningsstrategi for at tilpasse din virksomhed markedet bedst muligt.

Det er med andre ord helt naturligt, at en forretningsstrategi ændrer udseende med tiden.

Verden står som bekendt aldrig stille. Der kan altid komme uforudsete udfordringer ind fra højre, som man bliver nødt til at reagere på.

Derfor er det også vigtigt at din forretningsstrategi jævnligt bliver tilpasset, så den – og dermed også din virksomhed – sikrer de bedste forudsætninger for at møde virkeligheden og undvige de største udfordringer. Alt sammen med dine visioner og mål for øje.

Rent mentalt har det også stor betydning, at din forretningsstrategi opdateres hyppigt. Dermed vil den hele tiden være præsent for dit indre blik, og når de vigtige beslutninger skal træffes.

Lær at arbejde med strategi

Måske hører du til mængden af ejerledere, der aldrig har arbejdet med forretningsstrategi før. Tanken alene om at have en ”stram” plan for din virksomhed får måske dit indre til at snøre sig sammen.

Hvis det er tilfældet, er vores råd til dig at trodse din angst og kaste dig ud i det.

Faktisk er vores klare erfaring, at virksomheder med en forretningsstrategi er bedre rustet til at møde omverdens uforudsigeligheder. De virksomheder har nemlig kontrol over matriklen, og kan derfor bruge den opsparede energi i banken på at styre uden om uforudsete udefrakommende forhindringer.

8 trin til at komme igang

Vi giver dig her 8 trin til, hvordan du kommer i gang med at udarbejde en forretningsstrategi, og hvad der gør en strategi succesfuld:

 1. Gør brug af de rette personer, evt. et Advisory Board. Lad være med at holde kortene (for) tæt ind til kroppen. Du kan få mange guldkorn af mennesker, der sidder med den viden, du har brug for.
 2. Få styr på dine interne data. Ellers risikerer du at kaste værdifuld viden ud ad vinduet. Find en effektiv og enkel måde at strukturere og lagre data på. Dermed kan du også indsamle information og få klarhed over områder til din forretningsstrategi.
 3. Piet Hein skrev: ”Ting Tager Tid”. Det gælder også en forretningsstrategi. Vær indstillet på at undervejs i udarbejdelsen skal der bruges tid på fx udvikling og forretningsmekanismer. Men vid også, at den tid betaler sig mange gange tilbage i sidste ende.
 4. Gør det rart for de involverede. Måske er dette ikke lige det første, der dukker op på din nethinde. Men det har stor psykologisk betydning, at de involverede i udarbejdelsen har et miljø, hvor de kan drøfte strategier frit. Eksterne facilitatorer kan hjælpe med at holde snakken på sporet.
 5. En forretningsstrategi er ikke en opremsning af operationel planlægning. Strategien skal derimod vise, hvordan du vil sikre vækst fremover.
 6. Din forretningsstrategi skal kunne koges ind til en bouillonterning af 4-5 overordnede mål. De mål skal fungere som en agenda for dine ledere. På den måde er målet og retningen altid klart for dem.
 7. Gennemgå forretningsstrategien jævnligt og opdater den hvis nødvendigt. Med ”jævnligt” mener vi flere gange årligt. Vi har nævnt dette flere gange, men det understreger kun vigtigheden af punktet.
 8. I forlængelse af punkt 7: Integrer gennemgangen af din forretningsstrategi i jeres årshjul. Det skal være en tilbagevendende begivenhed, og som leder skal du sørge for, at strategien er øverst i dine ansattes bevidsthed.

Uden en plan når du ikke dit mål

Vi kan ikke fremhæve vigtigheden af at have en forretningsstrategi nok. Det er simpelthen alfa og omega at din forretning har en strategi for, hvor I skal hen, og hvordan I kommer derhen.

Vi er samtidig klar over, at det kan virke som en meget omstændelig proces at lave en forretningsstrategi. Vi er også klar over, at det kan være svært at se sin forretning udefra og nøgternt nedfælde dine mål på papir.

Derfor tilbyder BusinessBuddy at være de eksterne øjne, der skal hjælpe dig til at se dine strategiske muligheder.

Vi har mangeårig erfaring fra en bred pallette af brancher og virksomheder. Vi kender derfor markedet, og véd, hvor og på hvilke medarbejdere du skal lægge dit fokus, for at dine mål bliver indfriet.

Du kan se vores priser her