Forretningsplan

Hvad er en forretningsplan?

En forretningsplan – eller business plan – er en plan, du skal bruge til at skabe overblik i din forretning. I din forretningsplan skal du nedfælde dine idéer og visioner for din forretning. Med en forretningsplan i hus sikrer du, at du bevarer fokus i takt med, at din virksomhed ekspanderer.

Ideelt set bør forretningsplanen være en af de første byggesten i din nystartede forretning. Selv om forretningsplanen er fundamental for virksomheden, skal den ikke være mere rigid, end at den kan justeres, efterhånden som din forretning tager form og udvikler sig.

En klar fordel ved forretningsplanen er, at den tydeliggør din forretningsidé, så du klart og præcist kan forklare dine omgivelser, hvad forretningen går ud på.

Faktisk kan en forretningsplan også gøre det lettere for dig at få et banklån til virksomheden: Med en grundig og nøje udtænkt plan for forretningen, virker du meget mere velforberedt, og det er nemmere for banken eller investorer at gennemskue præcis, hvad din forretning går ud på, og om der er potentiale i dine idéer.

Simpel forretningsplan

Din forretningsplan behøver slet ikke at være lang og indviklet, faktisk er det en fordel at holde dig til en simpel forretningsplan – for læsevenlighedens skyld.

Du bør først og fremmest tage hensyn til din modtager, når du laver din forretningsplan: De idéer du selv har udformet, er sandsynligvis lette for dig at finde hoved og hale i, men det er ikke ensbetydende med, at en investor eller banken har det på samme måde.

Og husk på, at da det i sidste ende er dem, der helst skal give grønt lys for finansiering, er det dem, du gerne vil imponere. Så tag modtager ved hånden når du formulerer dine idéer, du kan med fordel benytte vores følgende anbefalinger:

 • Få en bekendt til at læse forretningsplanen igennem og give dig feedback på, om forretningsplanen er letforståelig.
 • For at vinde din investor eller banks hjerte er det vigtigt, at forretningsplanen er så let tilgængelig som muligt – du kan ikke regne med, at investor eller banken har tid til at nærlæse din forretningsplan. Derfor bør du klart og tydeligt fremhæve de væsentligste pointer, så de springer i øjnene som det første.
 • Det er også en god idé at barbere unødig information væk: Læs forretningsplanen grundigt igennem med kritiske øjne, og inddrag kun det, der er absolut mest nødvendigt.
 • Et andet simpelt trick, du kan bruge til at gøre din forretningsplan mere appetitlig for modtageren, er typografien:
  • Fremhæv den vigtigste information ved at stille den op i punktform.
  • Skab sammenhæng i forretningsplanen ved at sørge for, at alle overskrifter er skrevet med samme skrifttype, fremhæv dem evt. med en anden farve end den resterende tekst (men sørg for at anvende samme farve til alle overskrifter).
  • Indsæt evt. dine nøgletal i grafer. Hvis du anvender grafer, kan du med fordel sætte teksten op i kolonner; to kolonner pr. side.

Vigtigst af alt er, at du husker at være konsekvent med opsætningen af teksten igennem hele forretningsplanen.

Forretningsplan indhold

Der er ikke en egentlig skabelon for en forretningsplan, den skal nemlig være tilpasset den type virksomhed, du ønsker at starte.

Når det så er sagt, skal vi skynde os at pointere, at der dog er nogle generelle punkter, du med fordel kan have med i din forretningsplan:

 • Først og fremmest skal din forretningsplan beskrive det produkt, du vil sælge.
 • Du bør undersøge, om du har de fornødne personlige resurser til at drive virksomheden.
 • Det er også en fordel at lave en markedsbeskrivelse, hvor du undersøger det marked og de kunder, du henvender dig til.
 • Når du har undersøgt markedet, bliver det meget nemmere for dig at lave en markedsføringsplan.
 • To væsentlige punkter i forretningsplanen er budget og finansiering: Med et budget kan du se, om idé og økonomi hænger sammen. Gør de ikke det, må du justere. Under finansiering skal du finde ud af, hvordan du får finansieret din virksomhed – hvilke instanser vil du gerne have til at finansiere din idé?
 • Glem endelig ikke at beskrive virksomhedens udvikling, som du ønsker, den skal tage form.

Hvordan laver man en forretningsplan?

Hvordan laver man en forretningsplan? Dette spørgsmål har du måske stillet dig selv mange gange. Det enkle svar er, at du sætter dig ned og begynder at skrive dine tanker ned på papir…

men… så simpelt er det desværre sjældent.

En god forretningsplan tager tid at lave, og det er vigtigt, at forretningsplanen bliver så god som muligt, så den giver med mest mulig værdi til din virksomhed – ikke kun fordi den skal bidrage til at bane vejen for finansiering, men også fordi den skal fungere som en rettesnor for dig, så du ikke mister overblikket når hverdagen går hurtig, men hele tiden har din forretnings idé og vision for øje.

Vi anbefaler, at du starter med at indsamle den information, du skal have med i din forretningsplan. Så går selve skriveprocessen hurtigere, fordi du kun skal koncentrere dig om at skrive, og du slipper for tidskrævende afbræk undervejs.

Husk igen på at forretningsplanen ikke skal være en roman, men derimod at jo kortere og mere præcis, jo bedre.

Forretningsplanen bør ikke være et statisk dokument, så det er en god idé at tage den op til genovervejelse, efterhånden som virksomheden vokser. Her kan du kigge på, om der er noget i din forretningsplan, der skal tilpasses, så den matcher din virksomheds aktuelle situation. Vi anbefaler, at du tager din forretningsplan op til revision hvert halve år.

På et tidspunkt i en virksomheds udvikling ændres forretningsplanen til en strategi, og der kan det være nødvendigt, og tilrådeligt, at søge konsulenthjælp med speciale i forretningsudvikling.

Hjælp til forretningsplan

Måske synes du, at hele processen med at udarbejde en forretningsplan virker lang og uoverskuelig. Internettet bugner med forskellige bud på en skabelon for forretningsplanen, men selv om du anvender en foruddefineret skabelon og indsætter dine informationer, er det stadig et arbejde, der tager tid – og som er tiden værd grundet planens vigtighed for din virksomhed.

Hos BusinessBuddy er vi bevidste om tiden, en forretningsplan kræver, men vi er samtidig også bevidste om, at du som ejerleder i en nystartet virksomhed måske ikke føler, at du har tiden.

Vi er ikke i tvivl om forretningsplanens vigtighed for din virksomhed, så vi vil meget gerne hjælpe dig, hvis du føler behov for en hjælpende hånd.

Vores forretningsudviklere har stor erfaring at trække på, og vi ved præcis, hvordan vi skal gå til opgaven for hurtigst muligt at komme i mål med din forretningsplan uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du kan læse mere om vores ydelser her.

Alternativt kan du kontakte Erhvervshusene i Danmark, som f.eks. Erhvervshus Sydjylland, som vi samarbejder med.

Mini forretningsplan

Vi har allerede været inde på de punkter, vi anbefaler, du inddrager som en skabelon for en forretningsplan. Men der findes også en mere komprimeret variant, en mini-forretningsplan.

I en mini-forretningsplan kommer du rundt om de mest basale ting angående din virksomhed. Den skabelon din forretningsplan med fordel kan følge, er:

 • Type af forretning du vil starte
 • Det produkt du sælger
 • Hvem er dine kunder, og hvilket behov dækker du hos dem?
 • Hvad er din markedsføringsstrategi for at sælge dit produkt?
 • Hvordan adskiller du dig fra dine konkurrenter?
 • Nævn de tre væsentligste kompetencer/egenskaber du tilfører virksomheden

Det kan desuden være en fordel at inddrage et afsnit om, hvor mange midler du har brug for til opstarten, hvis du vil bruge din mini-forretningsplan til at skaffe finansiering.

Nu tænker du måske, at hvis ovenstående seks punkter er nok at have med i en forretningsplan, hvorfor skal du så bruge tid på den fulde version også?

Det er et helt reelt spørgsmål, da den fulde forretningsplan jo naturligvis er mere tidskrævende at lave.

En mini-forretningsplan kan dog være en god idé at sende til en fremtidig investor eller til banken som en slags teaser.

Derfra kan du følge op ved bagefter at sende den mere detaljerede forretningsplan, hvis de viser interesse.

Forretningsplan iværksætter

Mange små iværksættere laver en forretningsplan, men begår derefter den fejl, at den efter at have været sendt til banken eller investoren, bliver lagt på hylden, hvor den ligger og samler støv det næste lange stykke tid for derefter at blive glemt.

Det er synd og skam, ikke kun fordi du har brugt tid og kræfter på at udvikle forretningsplanen, men også fordi den ideelle hensigt med en forretningsplan er, at den skal fungere som et fyrtårn, der viser vejen videre for virksomheden, og fordi den skal hjælpe dig til at holde den rette kurs for din forretning.

Som tidligere nævnt anbefaler vi, at du reviderer din forretningsplan hvert halve år. På denne måde sørger du for, hele tiden at være ajourført på om virksomheden er på rette kurs i forhold til den oprindelige idé, og samtidig kan du løbende justere forretningsplanen, så den er tilpasset din forretning og udvikling af denne.

Du kan læse vores input til 5 områder, du kan optimere i din forretningsplan her.

Og når du har styr på forretningsplanen skal du i gang med din handlingsplan, så du kan komme helt i mål!