FAQ om Advisory Boards

Enhver forretning med visioner om at ekspandere, bør i vores optik have et Advisory Board. Det gør de, fordi Advisory Boards er forholdsvis nemme at gå til sammenlignet med at få en bestyrelse (hvilket jeg har skrevet dette blogindlæg om).

Udbyttet af Advisory Boardet kan desuden virkelig føre din forretning frem med raketfart. Det kan det, fordi et Advisory Board er udvalgt af dig til at rådgive inden for emner, hvor din forretning trænger til udvikling. Da et Advisory Board optimalt bør bestå af medlemmer med mere erfaring end dig selv, vil du hurtigt kunne trække på deres viden og bruge dem til at navigere uden om gængse faldgruber (jeg oplister 42 udvalgte faldgruber her) i din færd mod succes.

 

Hvad er et Advisory Board?

En almindelig antagelse er, at Advisory Boards og Bestyrelser er to sider af samme sag; det er dog ikke helt tilfældet (jeg kommer nærmere ind på forskellen mellem de to i et blogindlæg).

Et Advisory Board er væsentligt lettere for ejerlederen at etablere – og du behøver endda ikke nødvendigvis at have pengepungen op af lommen.

Advisory Boards har, modsat en bestyrelse, ingen beføjelser til at kunne tvinge beslutninger igennem, råd fra Advisory Boardet er netop kun råd, du som ejerleder kan vælge at følge eller lade være.

Da du selv sammensætter din forretnings Advisory Boards, kan du selv vælge konstellationen og antallet af medlemmer. Vores klare anbefaling er dog ikke at have for mange med, ideelt set 3-5 personer, da du ellers risikerer for mange meningsdannere og for lidt konkret udbytte.

Da et Advisory Board ofte er nemmere at gå til for ejerlederen, og fordi boardet ikke har nogen beføjelser, er det ofte et godt sted for forretningen at finde ud af om en bestyrelse på sigt kunne være gavnligt for forretningen.

 

Hvad laver et Advisory Board?

Advisory Boards fornemmeste rolle er at rådgive inden for emner, der kan være udvalgt af ejerlederen, eller hvor boardet kan se, at forretningen trænger til udvikling, oftest kan boardet hjælpe med at få lavet en handlingsplan.

Som vi har antydet ovenfor, er et Advisory Board og en bestyrelse ikke helt det samme, de to adskiller sig nemlig ved, at et Advisory Board ikke har et juridisk medansvar for forretningen. Derfor er boardet mere uformelt.

Et Advisory Board bør bestå af medlemmer fra forskellige fagområder og med forskellige personligheder, da de dermed vil bringe deres forskellige ekspertiser til bordet og anskue din forretnings udfordringer fra forskellige og andre vinkler, end du selv ville.

Herudover bidrager boardet med egne erfaringer, og medlemmerne åbner døre for ejerlederen til deres egne professionelle netværk.

En meget vigtig rolle dit Advisory Board bør udfylde, er at være din sparringspartner i anliggender, hvor du enten ikke selv har dine spidskompetencer, eller i forbindelse med udarbejdelse af et Business Model Canvas, så du kan få et overblik over din forretningsstrategi. Det kunne også være, du pludselig havde brug for at vende en fortrolig sag med andre end dine ansatte.

 

Professionelt Advisory Board

Vi kunne også have kaldt det et formelt Advisory Board – kært barn, mange navne. Men med et professionelt Advisory Board mener vi boards, der består af medlemmer, der er valgt på baggrund af deres faglige ekspertise og deres evne til ikke at pakke tingene ind.

Du bør således ikke at begå den fejl mange andre begår, når de skal nedsætte et Advisory Board, nemlig at finde familie og venner eller medlemmer, der ligner dig selv. Det er hyggeligt, ja, men et Advisory Board skal ikke være hyggeligt, det skal være ærligt og rådgivende, så du og din forretning kan udvikle jer og blive endnu bedre.

Du skal med andre ord ikke invitere nogen som medlem til dit Advisory Board, hvis ikke du præcist kan udpege, hvad denne person med sine kompetencer kan bidrage med til din forretning. (Du kan læse mere om grundene til at etablere et professionelt Advisory Board i blogindlæget her)

Kan man have mere end ét Advisory Board?

Ja, når det kommer til Advisory Boards, kan du have så mange, du har lyst til. Og det er faktisk endnu et punkt, hvor Advisory Board og bestyrelse adskiller sig fra hinanden, da en forretning kun kan have én bestyrelse.

At have flere Advisory Boards kan være en fordel, hvis du har en meget kompleks forretning, eller hvis du har en kompleks produktion.

Advisory Boards er jo, som ordet selv siger, Rådgivende Samling. Direkte oversat er det en Rådgivende Bestyrelse, men der er ingen grund til at blande begreberne sammen:

Et Advisory Board er ikke en bestyrelse!

Men for at vende tilbage: Ja, du kan have flere Advisory Boards. Du kan fx have et Advisory Board for den overordnede forretningsudvikling og et andet for din produktudvikling. Det vil naturligvis være fornuftigt at sikre en eller anden sammenhæng mellem de to, så de ikke ender med at arbejde i hver sin retning og dermed kun tjener til at gøre dig forvirret om din egen forretning.

Hvis du vælger at have mere end et Advisory Board, er anbefalingen herfra at du sørger for at mindst ét medlem, ud over dig selv, er med i begge boards.

Hvad koster et Advisory Board?

I modsætning til en bestyrelse er der ikke forventning om større honorarer, når man siger ja tak til at træde ind i et Advisory Board.

Ofte kan honoraret klares med kaffe og kage under mødet og/eller en sandwich med en sodavand.

Du skal dog huske at sætte pris på deres arbejde, så forkælelse i form af en flaske vin eller to til højtiderne kan kun styrke din forbindelse med dit board.

Hvis du vælger at invitere en professionel forretningsudvikler med i dit Advisory Board – og det kan være en stor fordel – skal du være forberedt på, at denne jo lever af forretningsudvikling og derfor ofte vil forvente et honorar i størrelsesordenen 1.500-2.500 kr. plus transport for at sidde med. Men sørg så for at den professionelle forretningsudvikler påtager sig rollen som formand for boardet og tager sig af indkaldelse og styring af mødet som en del af det, du betaler for. Så kan du i stedet selv bruge din energi på at deltage i mødet og suge mest mulig viden ud af deltagerne om de emner, I vender.

Hvorfor have et Advisory Board?

Formålet med et Advisory Board går fløjten, hvis du ikke selv er bevidst om præcis hvorfor, det er relevant for netop din forretning. Når du så har taget dette op til overvejelse, og derfra vurderet at et Advisory Board faktisk er noget for dig og din forretning, er der en masse fordele i vente:

I en forretning er der hver dag masser af beslutninger, der skal træffes. Ofte er det dig som ejerleder, der sidder med det fulde eller det endelige ansvar, og her kan du bruge et Advisory Board til at sparre med, og det kan give dig følelsen af ikke at stå alene med mange vigtige beslutninger. Da dit Advisory Board repræsenterer flere forskellige faglige felter, bringer det også ny viden på bordet, som du sandsynligvis ikke selv ville have overvejet. Dette er med til at styrke din forretning på områder, hvor der måske ellers var huller, og kan medføre at du undgår mange faldgruber.  Endelig er det en forholdsvis simpel proces for dig at få etableret dit Advisory Board, og tilmed er det en løsning, der ikke er omkostningstung – og så er det bare altid rart at kunne spørge nogen til råds, inden man træffer vigtige beslutninger.

Den første dagsorden for et Advisory Board

Når du nu har besluttet, at du vil have et eller flere Advisory Boards, og du har inviteret medlemmerne, så melder næste spørgsmål sig: Hvordan skal dagsordenen for dette første møde se ud?

Her er et forslag:

 1. Velkomst v/ejer eller CEO – hvorfor et Advisory Board?
 2. Introduktion af Advisory Boardets medlemmer
  • Kompetencer + noget om dig selv – medbring gerne en ting, der fortæller noget om dig*
 3. Præsentation af forretningen
  • Hvem er vi?
  • Hvad kan vi?
  • Hvor er vi (markeder, produkter, omsætning, markedsføring)?
  • Hvad vil vi, og hvor vil vi hen?
  • 3 must-win battles på kort og lang sigt
 4. Hvordan kan vi spille hinanden gode
 5. Beslutning om mødefrekvens, roller og formaliteter
 6. Dato for næste møde
 7. Tak for i dag

* Idéen med at medbringe en ting, der fortæller noget om dig, er faktisk rigtig god. Første gang vi mødte den, tænkte vi: “pjat”, men det viste sig at være ret smart tænkt, da det medvirkede til at få nedbrudt den distance og facade, der kan herske på første møde. Og netop i et Advisory Board hvor man ikke ses så tit, skal facade brydes fra starten.

Hvor tit mødes et Advisory Board?

Det enkle svar er: Det er meget forskelligt…

Men det er faktisk alligevel ikke så forskelligt: De fleste Advisory Boards mødes 4-6 gange årligt og samles ekstraordinært, når virksomheden har brug for det. I et nystartet board vil vi kraftigt anbefale, at man det første år mødes hver anden måned for at lære hinanden og virksomheden at kende.

Årshjul for Advisory Boards

Vi vil faktisk anbefale, at I benytter jer af skabelonen for årshjul for bestyrelse, når I skal lave et årshjul i dit Advisory Board:

Første kvartal

I første kvartal afholdes ofte valg til en bestyrelse. Hvad Advisory Boards angår, er det jo noget mere uformelt, men ikke desto mindre er det en god idé at supplere op eller udskifte medlemmer i første kvartal, så der kommer en fast rytme i året.

Hvis ikke budgettet var klar i slutningen af det forgangne år, er det en god ide at få kigget på det her.

Andet kvartal

I andet kvartal bør fokus være på økonomien og eksekveringen af de strategier, der er besluttet – godt begyndt er jo som bekendt halvt fuldendt.

Tredje kvartal

I tredje kvartal anbefaler vi, at I holder et strategiseminar. Et velfungerende Advisory Board vil være glade for at trække en dag ud af kalenderen for at tale den fremtidige strategi igennem. Hvis muligt, sæt da en hel dag af til det og inviter en facilitator eller en professionel forretningsudvikler til at holde tråden, så I alle kan komme til orde. Det kan også være en god idé at invitere et par eksterne til at komme med indspark om udvalgte emner. På den måde kan dagen også blive lærerig for både dig som ejerleder og medlemmerne af dit Advisory Board.

Fjerde kvartal

I fjerde kvartal skal der evalueres, ikke mindst på boardets sammensætning og på ejerlederens indsats i forhold til de råd og ”beslutninger”, der er truffet i boardet.

Hvis det går godt i forretningen, bør det også vurderes om boardets medlemmer skal have en form for bonus for arbejdet, og om det er ved at være tid til at overveje en professionel bestyrelse.